Witam serdecznie.

Moja przygoda z hodowl? królików trwa ju? 30 lat. Pocz?tkowo zajmowa?em si? rasami mieszanymi dla w?asnego u?ytku, jednak z biegiem czasu, hobby zacz??em traktowa? bardziej profesjonalnie i w mojej hodowli pojawi?y si? króliki rasy nowozelandzkiej.

Kolejnym etapem, który rozwijam po dzi? dzie?, by?o zast?pienie tej rasy przez  olbrzymy belgijskie szare oraz ?elaziste, jak równie? barany francuskie niebieskie zakupione na wystawach w Niemczech i od profesjonalnych hodowców krajowych.

Obecnie Hodowla Królików Rasowych Deszczno obejmuje króliki z rodowodami, które samodzielnie znacz? i piecz?tuj?, a jako cz?onek Krajowego Zwi?zku Hodowców Królików ch?tnie wystawiam si? na pokazach i targach rolniczych mi?dzy innymi w Gli?nie i Kalsku.

Tadeusz Kozajda.